Közzétételi adatok

A Kaposvári Közlekedési Zrt. vezetése alapvető kötelezettségének tartja, hogy a jogszabályokban rögzített előírásoknak eleget téve hozzáférhetővé tegye a tevékenységével, működésével kapcsolatos közérdekű, közcélú adatokat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja az érintett államigazgatási szervezetek számára a közérdekű adatok gyors és könnyű elérhetőségének biztosítását. Ennek érdekében a törvény elrendelte egy központi közadatkereső szolgáltatás működtetését.

Általános közzétételi kötelezettségek

Szervezeti, személyzeti adatok
A tevékenység, működés adatai
Gazdálkodási adatok

(A 2011. évi CXII. tv. 1. sz. mellékletében és más vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint)

Közbeszerzési Információk

A folyamatban lévő közbeszerzések adatai

Szerződések nyilvános adatai

A jelenleg érvényes, a jogszabályokban leírtak szerint számítva ötmillió forint nettó értéket meghaladó, a Kaposvári Közlekedési Zrt. által megkötött szerződések legfontosabb, nyilvános adatai.

5 millió forint feletti szerződések

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

buy now